Žena u Egiptu

U Starom Egiptu plodna žena bila je stereotip. Dakle za onu koja ima decu verovalo se da je srećnija od žene koja ih nema.https://i2.wp.com/www.perankhgroup.com/little_princess.jpgZa egipatski brak muškarac je morao prvo da dokaže svoju muškost tj. plodnost pa tek onda da postane muž, a  žene su morale da budu sposobne  da iznesu trudnoću. Biti majka značilo je sigurnost za brak, a samim tim i mnogo bolju poziciju u društvu.

https://i1.wp.com/christogenea.org/Overview/imagesegypt/Ancient_Egyptian_family_group.jpg

Dok je muškarac bio primoran samo na razvod braka, preljuba je u Starom Egiptu bila pogubna za ženu. U staroegipatskoj Priči o dva brata ženu koja je uhvaćena u preljubi,  muž je ubio i njeno telo bacio psima.

https://i1.wp.com/egyptianproducts.8m.com/images/p1.jpg

Neudata žena, s druge strane, imala je potpunu slobodu kod izbora partnera i uživanja u ljubavnim čarima

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s